Allt om Bitcoin

Allt om Bitcoin

Allt om Bitcoin

Alltombitcoin.se ger dig information om vad Bitcoin är och varför det är viktigt för dig och kommande generationer samt hur du förvärvar och förvarar det säkert. Bitcoin är ett altruistiskt projekt med en storslagen vision som kan vara svår att förstå och ta på allvar på grund av dess storhet. Men utan kontext är det svårt att förstå hur den skulle kunna åstadkomma detta. Denna podcast är skapad ur frustration över att inte kunna förmedla vikten av Bitcoin som den förtjänar på ett smidigt och okomplicerat sätt. Alltombitcoin.se fi...

Switch to the Fountain App