Truyện Cổ Tích Tử Tế

Truyện Cổ Tích Tử Tế

Truyện Cổ Tích Tử Tế

Xin chào, chào mừng bạn đến đây. Ở đây có truyện cổ tích tử tế. Truyện cổ tích không xấu, nhưng ngày nay nhiều chi tiết đã không còn phù hợp. Trẻ em không cần phải được dạy dỗ bằng nỗi sợ, bằng sự răn đe. Nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần và sự tự tin nội tại sẽ giúp những đứa trẻ không cần hình phạt vẫn tự giác làm một công dân tốt. Truyện cổ tích ở đây toàn người tử tế thôi, tin mình đi. Truyện

Switch to the Fountain App