صدای نوجوون

صدای نوجوون

Seyyed Reza

من توی این پادکست توی هر اپیزود یا به صورت تنها یا به حضور مهمان راجع به موضوعات مختلف که راجب نوجوون هاست یا به اونها مربوط میشه و در آینده به کارشون میاد صحبت میکنیم Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Switch to the Fountain App