Jennifer Navarrete

Jennifer Navarrete

@epodcaster

18 Year Podcaster | #NaPodPoMo Founder | Web3 & Podcasting 2.0 Evangelist | WalkTalkChallenge